ICOACH

Banner

iCoach

iCoach е онлайн дигитална платформа за подобряване на здравословното състояние чрез съвети, която помага на хората да спрат да пушат. Електронните напътствия или процесът на промяна в поведението в онлайн среда са базирани на новаторски изследвания, практически клиничен опит и експертни знания на психолози и експерти по комуникация.

Тази платформа, която е безплатна, е достъпна на 23-те официални езика на ЕС. iCoach е с доказани резултати. Повече от 30 % от хората, които са използвали iCoach, спират да пушат.

iCoach не е предназначена само за тези, които искат да спрат да пушат. Тя също така цели да информира и онези, които все още не са започнали да гасят последната си цигара. Това прави iCoach уникална. На потребителя се предоставя кратък въпросник, който определя в коя от петте фази от процеса на спиране на тютюнопушенето се намира той/тя. Въпросникът оценява поведението, отношението и мотивацията на потребителя.

Петте фази на iCoach са:

Фаза 1: Не планирам спиране

Фаза 2: Трябва да спра, но все още се колебая

Фаза 3: Скоро ще спра да пуша

Фаза 4: Току що спрях

Фаза 5: Спрях преди известно време

iCoach напътства потребителя чрез серия от всеобхватни интерактивни инструменти. Предоставя се индивидуална обратна информация, съвети, техники, задачи, както и мини тестове. iCoach изпраща на потребителя ежедневни съвети по електронната поща с цел напомняне и мотивация. Потребителят може да отбелязва напредъка си в дневник. В края на всеки месец iCoach съставя отчет за консултация. Отчетът дава обща представа за напредъка на потребителя до момента на крайната фаза.

И така, какво чакате? Регистрирайте се и ще се почувствате по-добре, ще изглеждате по-добре и ще започнете да харчите парите си за цигари за нещо по-приятно и забавно.

Научете повече или се регистрирайте

Сега iCoach се предлага като безплатна мобилна версия в Appstore и в Google Play Store. Позволете на iCoach да ви помогне в най-трудните за вас моменти, когато най-много копнеете да запалите цигара.